PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Personel seçiminin ya da terfilerin doğru yapılması, uzun dönemde hem çalışanın iş tatmininin artmasına hem de kurumun performansına olumlu katkıda bulunmaktadır. Doğru kişiyi işe almanın ya da terfi ettirmenin yolu pozisyonun gerektirdiği yetenek alanlarına ve seviyelerine sahip kişileri seçmekten geçer.

 

Kullanım Alanları

  • İşe Alım
  • Kariyer Gelişimi
  • Kişisel Gelişim
  • Takım Oluşturma
  • Yedekleme

Farkımız

  • Alanında uzman ekipler tarafından, bilimsel normlara uygun, pozisyona ve kuruma özgü geliştirilmiş
  • Performans öngörüsü ve ayırt ediciliği yüksek, uygulama, değerlendirme ve raporlaması esnek, sektör ve Türkiye normuna göre adayları değerlendirme imkanı olan,
  • Tutum testleri ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları ile birlikte raporlanabilen,

Yetenek testlerimiz ile pozisyon için kritik olan yetenek alanlarını değerlendiriyor, performans potansiyeli yüksek kişileri belirliyor ve ayrıntılı raporlar halinde sizlere sunuyoruz. Bizimle çalışanlarınızın performans puanlarını ve demografik bilgilerini paylaşmanız durumunda işe alımda model oluşturacak size özel projeler üretiyoruz.

 

Örnek Testlerimizden Hemen Çözmek İçin Tıklayınız