PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Değerlendirme Merkezi uygulaması, pozisyon için belirlenmiş yetkinlikleri baz alarak, kişinin mevcut yetkinliklerinin ve potansiyelinin bir grup kurgulanmış ölçme değerlendirme araçları kullanılarak ölçümlenmesi ve analiz edilmesini içeren uygulamaların bütünüdür.

 • Alanında uzman akademisyen ve danışmanlardan oluşan profesyonel ekibimiz,
 • Yetkinlik matrislerinizi oluşturabileceğiniz kapsamlı yetkinlik havuzumuz,
 • İhtiyaçlarına göre kuruma özel hazırlanmış araçlarımız,
 • Kendi uygulamalarınızı raporlayabileceğiniz online sistemimiz

ile çalışanlarınızın ve adaylarınızın potansiyellerine, yetkinliklerine ve kişilik özelliklerine yönelik objektif değerlendirmeler yaparak, değerlendirilen kişinin güçlü, gelişime açık yetkinliklerini ve kişilik özelliklerini belirliyor; atama/terfi, işe alım süreçlerinizi ve çalışanlarınızın gelişim planlarını daha hızlı ve efektif yapmanıza destek oluyoruz.

 

 • Çalışanların motivasyonlarını artırmaya yardımcı olur
 • Çalışanları kurumun gelişimine yönlendirecek şekilde geribildirim sağlar
 • Kariyer gelişimi için bilgi kaynağı oluşturur
 • Çalışanlarla yöneticiler arasında performans üzerine sistemli bir iletişim şekli oluşturur
 • Çalışanlara gelişim için yön gösterecek bilgi sağlamak, kendi kişisel yetenekleri ile ilgili farkındalık sağlar
 • Hem birey hem de kurum eğitim gelişim ihtiyaçlarını belirlemede iyi bir araçtır
 • Düşük performansı ve nedenlerini belirlemede yardımcı olur
 • Başarısız çalışanları zaman kaybetmeden belirler
 • Kurumda var olan insan kaynağının en etkin şekilde kullanılmasını sağlar
 • Ücret, ödüllendirme gibi sistemler için veri sağlar

Terfi / Atama Süreçlerinde

Terfi ve Atama sürecine yönelik uygulamalarda amaç; çalışanın terfi veya ataması doğrultusunda alacağı yeni görev ve sorumluluklarını yerine getirecek yetkinlik, vizyoner bakış açısı, kişilik özellikleri gibi verilere ne kadar yeterli düzeyde sahip olduğunu belirleyebilmektir.

Çünkü, kişinin mevcut görevini kendinden beklenilen şekilde ve başarılı düzeyde yerine getirmesi bir sonraki kariyer basamağında da aynı başarıyı göstereceği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda terfi ve ataması düşünülen kişinin yetkinlik ve özellikleri düşünülen yeni görevin gerekleri doğrultusunda kurgulanmış bir değerlendirme merkezi uygulaması ile ölçümlenmelidir.

Yönetici Geliştirme Programları Süreçlerinde

Yönetici Geliştirme Programları, kurum yöneticileri veya yönetici adaylarının kurumu gelecekte daha iyi yerlere taşımaya çalışan, daha verimli iş sonuçları çıkarabilen iyi birer lider / yönetici olarak geliştirmeleri amacı ile ön plana çıkmış uygulamalardır.
Bu programlar için değerlendirme merkezi uygulamaları, her bir katılımcının güçlü yönlerini ve gelişime açık yönlerini belirleyerek mevcut durumları doğrultusunda bireysel gelişim planlarının oluşturulmasına ve Lider ve Yönetici Geliştirme Programlarının içeriğinin kurgulanmasına ışık tutar.

Kariyer Planlama ve Yedekleme Süreçleri

Kurumların kariyer planlama ve yedekleme süreçleri doğrultusunda uygulamaya alınan değerlendirme merkezi ölçümlemesi, kişilerin kariyer hatlarında ilerleyebilmek için mevcut durumlarını, gelişime açık yönlerini ve bir sonraki kariyer basamağı için kendisini yetiştirmesi gereken alanların belirlenmesine fırsat yaratır.

Yetenek Havuzu Oluşturma Süreçlerinde

Kurumların gelecekte ihtiyaç duyacağı –özellikle kritik- noktalara yönelik potansiyelleri yüksek çalışanları tespit etmesi uzun vadeli kurumsal başarılar için önemlidir. Değerlendirme Merkezi uygulaması ile nitelik ve özellikleri kritik pozisyonlar için uygun olabilecek kişilerin, elde edilen veriler ile daha başarılı ve yetkin olabilmesi için gerekli gelişim planları oluşturulabilir.

İşe Alım Süreçlerinde

İşe Alım süreçlerinde adayın mevcut durumunu ve potansiyelini ölçümleyerek, ilgili pozisyona ve kuruma uygunluğunu belirlemeyi hedeflemektedir. Açık pozisyona özgü kurgulanan değerlendirme merkezi araçları doğrultusunda salt bir mülakat dışında daha objektif ve verimli bir ölçümleme yapmaya olanak tanınmış olur. Böylece, doğru kişiyi – doğru pozisyonda işe almak ve yanlış kararlar sonucunda oluşan kayıpları da büyük oranda azaltmak mümkün olur.

Eğitim İhtiyaç Analizi Süreçlerinde

Değerlendirme merkezi uygulamaları yıllık eğitim planın oluşturulması ve eğitim içeriklerinin belirlenmesi gibi çalışan ihtiyaçlarına ışık tutmak amacıyla kullanılabilir. İki aşamalı olarak yürüyen bu projelerde, birinci kısım pozisyonun sahip olması gereken yetkinlikler iken, diğeri ise pozisyonu dolduran kişide bu yetkinliklerin derecesinin belirlenmesidir. Değerlendirme merkezi sonuçları, çalışanların gereksinimleri ve pozisyonun gerekliliklerinin eşleştirilmesi ile etkinlik kazanır.