PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

"Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini sağlayacak nitelikli çalışan, yönetici ve liderlerdir."

Yetenek yönetimi, kurumun kısa ve uzun vade de iş hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan kurum kültürü, bağlılık, kabiliyet ve kapasite gereksinimlerinin kuruma kazandırılmasını, geliştirme ve yetiştirme süreçlerini kapsayan bütünsel insan kaynakları yaklaşımıdır.

Organizasyon yapısının ve kültürünün yetenek yönetimi odaklı olmasının yanında süreç aşağıdaki üç adımdan oluşmaktadır.


 

Yeteneği bulmak için:

Yeteneği geliştirmek için:

Yeteneği elde tutmak için: