PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

"Temelini bireysel ve kurumsal potansiyelden almayan, alışkanlığa ve davranışa dönüşmemiş hiçbir bilgi öğrenilmiş değildir."

Biz Pozitif İK olarak güçlü ve gelişime açık yönlere odaklanılmasına inanıyoruz. Pozitif yönlere yapılan yatırımın getirisi daha yüksektir. Kişilerin zayıf yönlerine yapılan eğitim ve gelişim yatırımlarının kayda değer bir etki yaratmadığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Edilen bilginin öğrenilmiş olması için davranışa yansıması gerekmektedir. Edinilen bir bilgi davranışına, işe ve performansa yansımıyor ise öğrenilmiş sayılmaz ve atıl bir bilgidir. Biz PozitifİK olarak çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek güçlü ve gelişime açık yönlerini belirliyor, eğitim veriyor ve gelişimlerini yani edindikleri bilginin performanslarına yansımasını takip ediyoruz. Eğitimlerimizi simülasyon ve rol oyunları ile destekleyerek davranışa yansımasına katkıda bulunuyoruz.

 

FARKIMIZ

  • Uzman eğitim kadromuzla eğitimleri gerçekleştiriyor,
  • E-learning sistemimiz ile eğitimleri destekleyerek eğitim dokümanına devamlı erişim sağlıyor,
  • Eğitim içi uygulamalarla eğitimleri güçlendiriyor,
  • Verdiğimiz eğitimlerin etkinliklerini ölçüyor ve kuruma raporluyor,
  • Eğitimlerimizde ön ve son testler uygulayarak katılımcıların öğrenme durumlarını takip ediyor,
  • Geribildirim ve davranış ödevleri ile eğitimleri destekleyerek edinilen bilgileri güçlendiriyor,
  • Bilginin davranışa ve alışkanlığa dönüşerek kalıca olmasına katkı sağlıyoruz.