360° Yetkinlik Değerlendirme ve geri bildirim uygulaması ile çalışanlar astları, eşdegerleri, üst yöneticileri, iç ve dış müşteriler gibi çeşitli kaynaklar tarafından değerlendirilmekte ve performansa yönelik daha objektif sonuçlar elde edilmektedir. Böylece kişinin yetkinlikleri ve performansı hakkında çok boyutlu bir resim oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 • Alanında uzman akademisyen ve danışmanlardan oluşan profesyonel ekibimiz,
 • Yetkinlik matrislerinizi oluşturabileceğiniz kapsamlı yetkinlik havuzumuz,
 • Bilimsel normlara uygun değerlendirme anketlerimiz,
 • Dünya’nın tüm lokasyonlarında online uygulama yapabileceğiniz online platformumuz,
 • Projenin tüm adımlarında destek ve benchmark imkanı,
 • Dönemsel yaptığınız değerlendirmelerinizi karşılaştırabilme ve raporlama araçları

360° yetkinlik değerlendirme ve geribildirim uygulamamız ile çalışanlarınızın yetkinlik seviyeleri ve davranışsal göstergelerini belirliyor, raporluyor, gelişim planları sunuyor, geri bildirim veriyor ve gelişimi takip ediyoruz. 

 

 • Çalışanın performansına ilişkin çeşitli kaynaklardan bilgi sağlar
 • Çalışanların motivasyonlarını artırır
 • Çalışanları kurumun gelişimine yönlendirecek şekilde geribildirim sağlar
 • Kariyer gelişimi için bilgi kaynağı oluşturur
 • Çalışanlara gelişim için yön gösterecek bilgi sağlamak, kendi kişisel yetenekleri ile ilgili farkındalık sağlar
 • Hem birey hem de kurum eğitim gelişim ihtiyaçlarını belirlemede yardımcı olur
 • Düşük performansı ve nedenlerini belirleme de yardımcı olur
 • Ücret, ödüllendirme gibi sistemler için veri sağlar

 

PozitifIK kurulum ve geliştirme danışmanlığını yapmış oldugu 360 derece yetkinlik sistemini web tabanlı PİK Online ile yılın 365 günü hizmet verecek şekilde sunarak sizi operasyonel maliyetten kurtarır.

PİK Online 360 Derece Nasıl Kullanılır?

 • Kurumunuzun organizasyon yapısı tanımlanır.
 • Pozisyon bazlı değerlendirme formları ve/veya sayısal hedefler değerlendirici kaynaklarına göre oluşturulur.
 • Değerlendirme formları kullanıcılara tanımlanır ve kullanıcılar tarafından değerlendirmeler yapılır.
 • Kullanıcı bazlı detaylı rapor ile beraber toplu raporlar değerlendirme sonunda alınır.

Özellikleri

 • Yetkinlik, hedef ve KPI (Anahtar Performans Göstergesi) bazlı kriter tanımlayabilme
 • 4 tip farklı kaynak ile yetkinlik bazlı davranış göstergelerini ölçümleme, açık uçlu sorular ile geri bildirim toplama
 • Kurum organizasyon yapısı tanımlayabilme
 • Pozisyon ve/veya pozisyon seviyesi bazlı yetkinlik formları tanımlayabilme
 • Uygulama esnasında yetkinlik form doldurulma oranlarının takibi, gerektiği takdirde personele hatırlatma mesajlarının gönderilebilmesi
 • Çalışanların değerlendirme sonunda kendi raporlarını gönderilen linkten alabilmesi
 • Esnek ,kolay görselliği yüksek raporlama ekranları
 • Organizasyon ağacı üzerinden sonuçları analiz edebilme
 • Kısa ve detaylı rapor sunabilme
 • Kuruma özel rapor geliştirebilme