PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Performansın ve yetkinliklerin değerlendirilmesi işletmelerde özellikle organizasyonel kararların alınması amacıyla gerçekleştirilen ve sıkça başvurulan bir süreçtir. Performans Değerlendirme ve Yönetimi, iş hedeflerinin hem stratejiler hem de insanların yeteneklerinin göz önüne alınarak belirlenmesini ve ölçülmesini, hedeflere ulaşılırken bir yandan da organizasyonel gelişimi hedefleyen bir süreçtir.

 

Performans değerlendirmesi hem yapılan iş hem de işi yapan kişi hakkında değerli bilgiler verir. İşi yapan kişilerin iş ve beklentiler ile ilgili net bir bakışa sahip olmalarını, olumlu katkılar fark edileceğinden, iş tatminini, verimliliği ve iyi performansın pekiştirilmesini sağlar. Yöneticiler için yönetim becerilerini, somut veri kullanılması ile desteklemenin yanında, ücret, ödüllendirme, terfi gibi kararların verilmesini objektif temellere dayandırmayı sağlar.