PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Prim sistemi hassas dengelere bağlı bir sistemdir. Sisteminin yanlış kurulması ve uygulanması sistemi, motive edici bir unsur olmaktan çıkarıp kuruma zararlar verecektir. Bu sebeple şirketlerin amaçları karlılık ve devamlılık ise personelin motivasyonu son derece önemlidir. Uygulanan ve çalışanlarının inancı olan doğru prim sistemi rekabet ortamı içerisinde şirketi bir adım önde tutacaktır.  

Şirketin başarısından, verimliliğinden ve karlılığından tüm departman ve çalışanlar sorumludur ve herkesin başarıda katkısı vardır. Sadece satış personeli için kurulan prim sisteminin bir ayağı eksiktir. Çünkü satış başarısının/başarısızlığının arkasında satışı destekleyen departmanların etkisi çok büyüktür. Bu sebepten tüm çalışanların prim sistemine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda satış personeline satış hedefi ve satış primi, diğer departmanlara performans hedefi ve performans primi verilmelidir.

 

Projenin Kapsamında,

  1. Satış personeli için satış hedeflerinin ve prim kriterlerinin belirlenmesi
  2. Diğer departmanlar için performans kriterlerinin ve primlerinin belirlenmesi
  3. Sistemin kontrolleri ve hayata geçirilmesi
  4. Sistemin belli dönemlerle kontrollerinin yapılması bulunmaktadır.

 

Proje Adımları

Adım 1 Sistemin Temel Unsurlarının ve Prim Kriterlerinin Belirlenmesi Yönetim ile bir araya gelinerek sistemin genel çerçevesinin ve yönteminin belirlenmesi
Adım 2 Departman ve Pozisyonların İncelenmesi Her departman ve pozisyonun iş çıktıları ve başarı kriterleri farklıdır. Bu adımda tüm departman ve pozisyonlar incelenerek performans kriterleri ve yetkinlikleri belirlenecektir.
Adım 3 Hedeflerin Belirlenmesi Tüm departman ve pozisyonlar için somut iş ve yetkinlik hedeflerin belirlenmesi
Adım 4 Sistemin Dizaynı Belirlenen hedeflere ve iş çıktılarına göre her departman ve pozisyon için sistemin dizaynı, hedef ve prim kartlarının oluşturulması
Adım 5 Belirlenen Kriter ve Hedeflerin Çalışanlarla Paylaşılması Prim sistemi personel ve şirket tarafından karşılıklı anlaşılması ve paylaşılması sistemin başarısı için son derece önemlidir. Kabul görmeyen ya da karmaşık yapıda şekillendirilmiş kuralları olan prim sistemlerinin kalıcılığı zordur.
Adım 6 Prim Sistemi Uygulama Yönergesinin Hazırlanması Sistemin tüm detaylarını ve uygulaması içeren ayrıntılı bir yönerge hazırlanması ve sistemi takip edip uygulayacak kişilerle paylaşılması
Adım 7 Değerlendiricilere Eğitim Verilmesi Değerlendirme yapacak kişilere değerlendirme kriterleri ve sistemin kullanımı hakkında 1 günlük bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitime maksimum 25 kişi katılır.
Adım 8 Kontroller ve İşleyişin Takibi Sistemi denetleyecek kişi yada kurumun prim verenden farklı olması prim alacak kişilerin kafasında soru işaretleri oluşmasını engelleyecektir farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu sebepten sistemin dönemsel olarak dışarıdan takibi önemlidir.