PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Bireylerin kişilik özellikleri ve tutumları iş performansları için kritik önem taşımaktadır. İşlerine ruhlarını katan, şirketlerine bağlı, verimlilikleri yüksek ve mutlu çalışanlar; kişiliklerine uygun işte çalışan bireylerdir.

  • Dilsel eşdeğerliliği, geçerliği ve güvenirliği saptanmış,
  • Türkiye koşullarına uygun olarak norm çalışmaları yapılmış,
  • Online uygulanabilen ve anında raporu alınabilen,
  • Özel pozisyon profilleri çıkarılabilen ve bu profil baz alınarak kullanılabilen

kişilik ve tutum envanterlerimiz ile çalışanlarınızın ve adaylarınızın ilgi alanları, yönetim becerileri, öğrenme tarzları, motivasyon kaynakları, soyut düşünme kapasiteleri, strese toleransları, kurallara bakış açıları, sosyallik ihtiyaçları, değişiklik ihtiyaçları, özdenetim seviyeleri gibi birçok kişilik özelliklerini ve tutumlarını ayrıntılı raporlar halinde sizlere sunuyoruz.