PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

PozitifIK olarak müşterilerimizin gizliliğini korumanın, başlıca sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple sistemimiz üzerinde uygulamakta olduğunuz tüm test, envanter ve araştırmaları sadece sizlere daha iyi hizmet sunmak ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla kullanmaktayız.

  • Sistemimiz üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz test , envanter ve araştırma sonuçları hiçbir şekilde sizin dışınızda 3. şahıslarla paylaşılmaz.
  • Sistemimize girmiş olduğunuz aday ve/veya çalışan bilgileri 3. şahıslarla paylaşılmaz.
  • Kişisel bilgiler hiçbir şekilde başka sitelere veya kuruluşlara kiralanmaz veya paylaşılmaz.
  • PozitifIK sistemimize göndereceğiniz her bilginin güvenli saklanacağını belirtir ancak bu konuda garanti veremez.
  • PozitifIK kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesi kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.