PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Günümüzde, artan rekabet, kalifiye elemanı bulma ve elde tutmanın zorluğu neticesinde çalışan memnuniyeti daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

Artan rekabet sonucunda kurumların fark yaratacak başarılara imza atabilmesinin, hedeflenenleri gerçekleştirebilmesinin ve piyasa paylarını artırabilmesinin yolu “mutlu ve kuruma bağlı çalışan”larından geçmektedir.

Çalışanların beklentilerini doğru düzeyde karşılayabilmek için öncelikle beklentileri  doğru tespit etmek gerekir.

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi, çalışanların beklentileri ile kurumun karşılayabileceği çalışan taleplerinin ortak bir noktada buluşturulmasında kullanılabilecek önemli araçlardan biridir. Bu araç ile kurumunuzun kapsamlı bir check-up’ı yapılır.

Projenin amacı çalışan memnuniyetinden çok çalışanların memnun olmadıkları alanları belirlemektir. Çalışanların bağlılığını, memnuniyetini ve verimliliği düşüren noktaları belirlemek; performanslarını, verimliliklerini, kuruma olan bağlılıklarını ve mutluluklarını artırmak için müdahale alanlarını ve kurumun izleyeceği yol haritasını saptamak için en önemli referans noktasıdır. Bu yol haritası, kurumunuzun verimliliğini ve karlılığını arttırmak için yapacağınız uygulamalarda önemli bir araç olacaktır.

 

Anketin Kuruma Faydaları

 • Gerek duyulan iyileştirme fırsatlarını belirlemek
 • Verimliliği arttırmak için aksiyon planı çıkarmak
 • Çalışan bağlılığını ve bağlılığa etki eden faktörleri belirlemek
 • Çalışanlarınızı, işine ruhunu katan bağlı çalışanlar yapmak için yapmanız gerekenleri belirlemek
 • Çalışanların motivasyonlarını artıracak noktaları belirlemek
 • Çalışanları kurumun gelişimine yönlendirecek şekilde geribildirim sağlamak
 • Hem birey hem de kurum eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek
 • Çalışanların beklentilerini belirlemek
 • Çalışanların kurum imajı hakkında görüşlerini belirlemek
 • Çalışanların ilk yöneticileri ve üst yönetim hakkındaki görüşlerini almak
 • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirlemek
 • Düşük performansın nedenlerini belirlemek
 • Kurumdaki uygulamaların (performans sistemi, ücret ve ödüllendirme sistemi vb.) etkinliğini ölçmek
 • Kurumun fiziki çalışma koşulları hakkında çalışanların görüşlerini almak

 

Proje Adımları

Çalışan Memnuniyeti Anketinin amacına ulaşabilmesi için iyi planlanması ve doğru bir biçimde projelendirilerek hedefe ulaşılması gerekmektedir. Aşağıda önerdiğimiz süreç ile çalışmanın her aşamasında size yardımcı oluyoruz.

Adım 1 Planlama Proje ile ilgili iletişim, proje uygulama tarihi, raporlama tarihi ve sorumlukları içeren bir proje planı çıkarılır.
Adım 2 Proje Ön Çalışması Kurumla bir araya gelinerek ankette yer alacak demografik bilgilere ve araştırmanın boyutlarına karar verilir.
Adım 3 Anket Tasarımı PozitifIK veri tabanından sorular seçilerek anket oluşturulur. Kurum isterse kendi anketini de uygulayabilir. Anket kurumun, kurumsal kimliğine göre dizayn edilir.
Adım 4 Uygulama Ön Çalışması Anketi uygulamadan önce anket uygulanacak çalışanlara ön bilgilendirme maili gönderilir. Anketin sisteme girişleri yapılır.
Adım 5 Uygulama Çalışanlara maille sisteme giriş yapıp anketi dolduracakları giriş linkleri gönderilir. Belli bir zaman sonra anketi doldurmayanlara hatırlatma maili gönderilir. Mail adresi olmayan ya da mail adresinin deşifre olmasını istemeyen kişiler şifre kartları ile de sisteme giriş yapabilirler.
Adım 6 Analiz ve Raporlama Anketin uygulaması bittikten sonra raporlama aşamasına geçilir. Mevcut durumu ayrıntılı olarak gösteren ÇMA raporu ve çalışanların önerilerinin bulunduğu açık uçlu sorular raporu hazırlanarak kuruma sunulur.
Adım 7 Gelişim Planı Hazırlanması Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artıracak müdahale alanları ve gelişim yol haritası hazırlanarak kuruma sunulur.

Esnek ve Güçlü Raporlama

Çalışan Memnuniyeti Araştırmasının anlamlı olması için sorunları ve öncelikli müdahale alanlarını gösterebilmesi gerekmektedir. Sadece soru ortalama puanlarına dayanan bir rapor kurumunuza yol göstermez ve problemli alanları bulamaz.

PozitifIK anlamlı bir memnuniyet anketinden beklenen aşağıdaki 2 önemli bilgiyi müşterilerine sağlar :

 • Esnek raporlama ve ileri istatiksel modelleme kabiliyeti sayesinde kurumunuzdaki problemli grupları hızlıca bulmanıza yardımcı olur. Sizin belirleyebildiğiniz demografik gruplar arasındaki memnuniyet ve bağlılık farklılıklarını istatiksel olarak analiz eder, memnuniyet ve bağlılığı öngören faktörleri bularak ayrıntılı raporlar sunar.
 • Firmanıza benzer profilde çalışan yapısı olan diğer kurumlardaki memnuniyet ve bağlılık oranları ile karşılaştırmalı değerlendirmeler sunar.

Hassas ve doğru ölçümlemeler ile daha önce göremediğiniz sorunlu alanlar tespit edilir, öneriler sunulur.


Örnek anket soruları, raporu ve daha fazlası için lütfen bizimle iletişime geçin...

 

Her bir Çalışan Memnuniyeti Anketi paketi farklı sayıda temel boyut, demografik soru, açık uçlu soru ve uygulanabilir çalışan sayısı içerir. Firmanızın ihtiyacına gore, tanımlanmış paketlerimizden birini seçerek kurumunuzun çalışan memnuniyet derecesini ölçebilirsiniz.

Temel paket ile 16 çalışan memnuniyeti temel boyutu arasından 6 tanesini seçebilirsiniz. Sistemimiz her bir boyut için 4 olmak üzere toplam 24 soruyu anketinize tanımlayacaktır. Bu pakette anketinizin uygulanabilecek aday sayısı toplamda 100 dür.Gelişmiş paketimizde her bir boyut için 4 soru olmak üzere 10 temel boyut seçebilirsiniz. Bu pakette 2 demografik soru kullanabilir ve anketi toplamda 1000 kişi ile yapabilirsiniz. Özel paketimiz ile tüm boyutlardan istenildiği kadar soruyu size özel olarak uzmanlarımızın danışmanlığında hazırlayıp kuruma özel bir çalışma gerçekleştiririz.

 

Paketler

Paket Adı Temel Gelişmiş Özel
Memnuniyet Temel Boyutlar 6 10 16 (Tüm Boyutlar)
Demografik Sorular   2 Sınırsız
Açık Uçlu Sorular 2 Sınırsız
Uygulanabilinir Çalışan Sayısı 100 1000 Sınırsız
Bağlılık Temel Boyutlar
Online ve/veya manual Uygulayabilme
Anket Tema Kişiselleştirme
Şirket Logo Girebilme
Kişiye Özel Şifre ile Bildirimi
Toplu E-Posta Yükleme
IP Kısıtlama
Gün İçi Zamanı Kısıtlama
Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Belirleme
Özelleştirilebilinir HoşGeldiniz Mesajı
Özelleştirilebilinir Teşekkür Ederiz Mesajı

 

Rapor Analizleri

Paket Adı Temel Gelişmiş Özel
Deskriptif İstatistik Analizler
Anket geçerlilik ve güvenirlik analizleri
Korelasyon Analizleri
Regresyon Analizleri
Varyans Analizi
Önem-Memnuniyet Analizi
Bağlılık-Memnuniyet Analizi
Varyans-Posthoc Analizi
T Testi
Segmentasyon Analizleri
  Bize Ulaşın Bize Ulaşın Bize Ulaşın