PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

PozitifIK aşağıda belirtilen durumlarda kullanımı engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kurum, kişi ve/veya kuruluşlar hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

  • Sistemdeki diğer hesaplara ulaşılmaya ve/veya kullanmaya kalkışılması durumunda
  • Kurumlar tarafından ilan yayınlama modülünün amacı dışında kullanılması durumunda
  • Kurumların kendi test ve/veya envanterlerindeki soruların fikri haklarının başkalarına ait olması durumunda
  • Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması veya yapılmaya çalışılması durumunda

 

İşbu sitede yer alan bütün sorular, testler, envanterler, raporlar, yazılar, grafikler, istatistiki bilgiler ve resimler (“Materyaller”) PozitifIK tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran PozitifIK'a aittir. Sitede yer alan Materyallerin PozitifIK'in yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.

Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran PozitifIK'a ait olup hiçbir surette PozitifIK'in yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site münhasıran PozitifIK'in kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya PozitifIK'in izni olmadan başka bir internet sitesinden PozitifIK'un sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.PozitifIK tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği PozitifIK'da olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve PozitifIK'in Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.