PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Öneri sistemleri  işletmelerin ürün kalitesini, verimliliği, müşteri hizmetlerini veya çalışma koşullarını maliyet tasarrufu elde etmek ya da süreçlerde iyileştirmeler yapmak amacıyla çalışanlardan bilgi almak ve onları iyileştirme çabasının içine dahil etmektir. Sürecin birebir içinde olan çalışanlardan alınan fikirler çok kıymetlidir. Önemli olan bu sürecin iyi kurgulanması ve amacına hizmet etmesidir.

Öneri sisteminin başarılı olması ve işlerliği sistemin uygulanabilir olmasından geçmektedir. İyi kurgulanmamış bir öneri sistemi zamanla işlevini kaybeder ve amacına hizmet etmekten uzaklaşır.

Uzman danışman kadromuzla kurumun tüm dinamiklerini göz önüne alarak, ödüllendirme sistemine entegre, verimlilik odaklı ve yönetilebilir bir sistem kuruyoruz. Kurduğumuz sistemi web tabanlı ve kolay yönetebileceğiniz PİK online platformumuzun öneri modülünü kullanımınıza sunuyoruz.

 

  • Verimliliğin ve karlılığın artırılmasına katkı sağlar
  • Yönetim ile çalışanlar arasında bir köprü vazifesi görür
  • Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırır
  • Kazan kazan ilkesi ile motivasyonu artırır