PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

PozitifİK işe alım yaklaşımının temel dayanağı alım yapılacak pozisyonun kapsamlı analizine dayanır.
Bu analiz sonucunda, pozisyonda anahtar konumunda olan yetenek, yetkinlik, bilgi ve kişilik özellikleri belirlenerek işe alım bu temel üzerine kurulmaktadır.

İşe alımların bu temele dayandırılması sonucunda;

  • İşe alım yapılacak pozisyonda yüksek performans gösterecek kişiler işe alınmış olur,
  • Tanımlanmış kriterler kullanıldığı için daha adil ve bilinçli işe alım yapılmış olur,
  • Yapılandırılmış bir sistem de süreç, hedef odaklı işler ve zaman kaybı olmadan daha verimli işler.

 

Proje Adımları

Adım 1 Genel İşe Alım Prosedür ve Politikalarının Belirlenmesi

İş alımda uygulanacak genel kural prosedürler belirlenir. Bu politikalar sürecin ana dayanağı olacak ve sonraki adımların kurgulanmasında kullanılacaktır.

Adım 2 Pozisyon Analizi

Pozisyon analizi yapılarak tüm pozisyonlar için kritik olan alanlar belirlenir. (Eğitim, yaş, cinsiyet, tecrübe vb) Bu alanlar baz alınarak personel ilam metinleri ve değerlendirme formları hazırlanır.

Adım 3 Yetenek, Bilgi ve Kişilik Özelliklerinin Saptanması

Her pozisyon için kritik olan ve performansı etkileyecek yetenek, bilgi alanları, kişilik özellikleri ve yetkinlikler belirlenir.

Adım 4 Kullanılacak Değerlendirme Araçlarının Tasarlanması

Belirlenen yetenek, bilgi ve yetkinliklerin ölçülebileceği test ve değerlendirme araçları tasarlanır.

Adım 5 İşe Alımda Kullanılacak Formların Hazırlanması

İş alımda ve onay mekanizmalarında kullanılacak formlar hazırlanır.

Adım 6 İşe Alım Klavuzunun Yazılması

Tüm süreci içeren İşe Alım Klavuzu hazırlanır. Bu adıma kadar hazırlanan tüm çıktılarla beraber kurumun onayına sunulur. Gerekli revizeler yapılarak son haline getirilir.

Adım 7 Değerlendirme Araçlarını Kullanma ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Kuruma özel hazırlanmış test ve ölçme değerlendirme araçlarının işe alımda kullanımları ve değerlendirilmesi ile Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri eğitimi kurumda seçme yerleştirme yapan kişilere verilir.

Adım 8 PİK Online Sisteminin Sürece ve Kuruma Göre Hazırlanması

Kurum işe alım süreçlerini online sistemimiz üzerinden yapmak ve yönetmek isterse araçlar sisteme yüklenerek kuruma hesap açılır ve ilgili kişilere sistem kullanım eğitimi verilir.

Adım 9 Dönemsel Takip

Her 6 ayda bir kurumla bir araya gelinerek sistemin işleyişi kontrol edilir, müdahale alanları belirlenir ve iyileştirmeler yapılır.