PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Yetkinlik; bilgi, beceri, tutum ve davranışlarla birlikte, ekip, kurum ve süreçlere ilişkin çeşitli yetenekleri içeren, yüksek performansa götüren ve örgüte sürdürülebilir rekabet avantajı kazandıran, gözlemlenebilir davranış boyutlarıdır.

Model oluşturulurken odak nokta pozisyonun gerektirdiği davranış göstergelerinin belirlenmesi modelin bunun üzerine kurgulanmasıdır. Böylelikle üstün performansın kriterleri somut ölçülebilir davranışlar olarak tanımlanabilir ve değerlendirilebilir.

Davranış göstergesi saptama anketi, performansı yüksek kişilerle yapılan focus grup çalışmalarından elde edilen veriler ve iş tanımları kullanılmaktadır.

Proje sonunda kuruma çıktı olarak yetkinlik sözlüğü, yetkinlik matrisi hazırlanmaktadır.

Kurum talep etmesi durumunda yetkinlik modeli üzerine yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi bina edilmekte ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

Yetkinlik Modelleme Projesi Adımları

Adım 1 Proje planı oluşturulur ve üst yönetim ve kurumun insan kaynakları uzmanları ile ana yetkinlik çatılarına karar verilir.
Adım 2 Her pozisyon için performansı yüksek kişilerden ve yöneticilerden oluşan gruplar oluşturulur ve focus grup çalışmaları yapılır.
Adım 3 Elde edilen veriler ile yetkinlik modeli oluşturulur.
Adım 4 Model üst yönetimle paylaşılır ve ve yapılacak olan anket ile model doğrulanır.
Adım 5 Yetkinlik sözlüğü ve yetkinlik matrisi hazırlanarak kuruma sunulur.