PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Bir organizasyonu oluşturan departmanlar ya da iş aileleri birbirleri için iç müşteridirler. Ürün, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti organizasyonun iş süreçlerinden ve bu süreçleri yürüten iş birimlerinden geçmektedir. Sürecin bir adımındaki tıkanıklık çıktıların niteliğini ve niceliğini olumsuz etkilemesinin yanında diğer adımlar da görev alan departmanların / birimlerin verimliliğini ve motivasyonunu da düşürmektedir. İşlemeyen süreçlerin zamanında ve doğru olarak saptanması erken ve etkili müdahale olanağı sağlar.

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması ile iş süreçlerinde ve departmanların birbirleri ile olan iş ilişkileri irdelenerek tıkanan noktalar ve müdahale alanları belirlenir.

Araştırmayı kuruma özel tasarlıyor, online sistemimiz ile hızlı bir şekilde uyguluyor, tüm noktaları detaylı olarak raporluyoruz. Bir sonraki araştırma döneminde yapılan müdahalelerin etkinliğini değerlendirerek iki dönemi karşılaştırmalı olarak raporluyoruz.

 

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmasının Kuruma Faydaları

  • Kurum içindeki performans bloklarını saptamak
  • İç iletişimi olumsuz etkileyen noktaları görmek
  • İş süreçlerinin tıkandığı noktaları görmek
  • Departmanlar arası beklentileri belirlemek
  • Organizasyonun güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek

Araştırma sonucu size bu çıktıları sizlere bilimsel analizleri ile birlikte detaylı olarak raporluyor ve müdahale alanlarını da belirleyerek raporla beraber sizlere sunuyoruz.