PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Pik Online kurumunuz çalışanlarının veya iş başvurusunda bulunmuş adaylarınızın farklı konulardaki bilgi, yetenek, yetkinlik ve beceri düzeylerini ölçebileceğiniz, bu ölçümleri işe alım, eğitim planlama, performans değerlendirme, kariyer planlama ve terfi gibi süreçlere kolayca entegre edebileceğiniz, e-öğrenme içeriğinizi yükleyip öncesi ve sonrasında etkinliğini tespit edebileceğiniz,  kurumların insan kaynakları ihtiyaçları için özel tasarlanmış bir ölçme-değerlendirme, araştırma  ve e-öğrenme platformudur.

 

 

KİMLERE HİTAP EDER?

PİK Online kurumların insan kaynakları uygulamaları için tasarlanmış olup ölçme-değerlendirme, araştırma ve e-öğrenme etkinliklerini entegre yürütmek için bir sisteme ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşların kullanılabilecekleri web tabanlı bir çözümdür.

SATIŞ MODELİ NEDİR?

SaaS (software as a service) modeli ile yıllık, aylık ya da uygulama başına kiralanarak sahip olunabilen, kurulum gerektirmeyip, kurumunuza operasyonel maliyet getirmeyen bir çözümdür.

Kendi test/anket ve e-öğrenme içeriklerinizi yönetip uygulayabildiğiniz ve raporlayabileceğiniz bu modelin yanında; bizimle yürüttüğünüz projelerde PİK Online ücretsiz olarak kullanımınıza sunulmaktadır.

Online Sınav Uygulama ve Raporlama

Çalışanlarınızın veya kurumunuza başvuruda bulunmuş adayların farklı konulardaki bilgi ve becerilerini test ve envanterler uygulayarak ölçüp raporlayabileceğiniz bir araçtır. Gelişmiş raporlama özelliği ile sadece test sonuçlarını değil, kullanmış olduğunuz test ve soruların bilimsel analizlerini de yapar , testlerinizin ve sorularınızın etkinliğini ölçebilirsiniz.

Detaylı Özellikleri için Tıklayınız

Anket Uygulama ve Raporlama

İç/Dış Müşteri memnuniyeti, Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Bağlılığı gibi araştırmalarınızı yürütebildiğiniz bir araçtır. Cevapları excel formatında toplamanın yanında, sunmuş olduğu istatistiksel hesaplama seçenekleri ile araştırmanızı seçmiş olduğunuz modellemeler doğrultusunda PDF formatında detaylı olarak raporlayabilirsiniz.

Detaylı Özellikleri için Tıklayınız

E-Öğrenme Yönetimi

Çalışanlarınıza e-öğrenme içerilerini sunabildiğiniz, bu içerikleri yönetebildiğiniz araçtır. Test Yönetimi aracı ile entegre olarak çalışarak e-öğrenme etkinlik sonuçlarını ölçerek raporlayabilirsiniz.Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişilebilir, zengin ve detaylı raporlama özelliği ile çalışanlarınızın gelişimini takip edebilir,eğitiminizin verimliliğini her an ölçümleyebilirsiniz.

Detaylı Özellikleri için Tıklayınız

Değerlendirme / Geliştirme Merkezi ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Raporlama

Değerlendirme merkezi ve yetkinlik bazlı mülakatalarınızı yönetebildiğiniz, yetkinlikleri otomatik veya manuel olarak puanlayarak raporlayabildiğiniz bir araçtır. Otomatik ve detaylı yorum raporunu sistemden otomatik olarak almanızı sağlar. Böylelikle zaman ve maliyet avantajı elde edersiniz.

Detaylı Özellikleri için Tıklayınız

Performans Değerlendirme Sistemi Kurma

Çalışanlarınıza 180-360 derece Performans değerlendirmesi yapabildiğiniz araçtır. Uygulamalar sonunda her bir çalışan için detaylı bir rapor üretip, bu raporu sistem üzerinden çalışanlarınızla paylaşmanızı sağlar.Etkin,kolay kullanılabilinir yapısıyla çalışanlarınızın performansını takip edin.

Detaylı Özellikleri için Tıklayınız

Öneri Sistemi

Çalışanlarınızın farklı konulardaki fikirlerini toplayıp yönetebildiğiniz araçtır. Kurumunuzu kağıt/kalem ve bir köşede atıl kalmış öneri kutularından kurtararak zamandan ve mekandan bağımsız fikirlerin toplanıp değerlendirilmesi sağlar.Önerileri daha kolay yönetebilir, raporlayabilir ve çalışanlarınıza çok daha hızlı geri biidirimde bulunabilirsiniz.

Detaylı Özellikleri için Tıklayınız