PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

“Bir yöneticiyi farklı kılan bilgi ve tecrübesini aktarabilmesidir.”

Mentorluk sistemi, insan kaynağının potansiyelini geliştirmeye, kurum kültürünü çalışanlara aktarmaya, mesleki ve kariyer yönünden hedef kitleye destek vermeye ve sonunda daha donanımlı ve etkili insan kaynağı oluşturmaya hizmet eder.

Mentorlük sisteminin amacına hizmet etmesi ve başarısı mentorlerin becerilerine bağlıdır. Bu eğitim katılımcılara mentor olabilmek için gerekli becerileri ve yönetici yetkinliklerini kazandırmak üzerine yapılandırılmıştır.

Bölüm 1

 • Öğrenme ve Öğretme Modelleri
 • Mentorlük İçin İletişim Modeli
 • Etkin Geribildirim Verme
 • Pozitif Yönlendirme ve İkna

Bölüm 2

 • Mentor Kimdir ve Ne Yapar?
 • Mentorün Fonksiyonları
 • Mentorlük Yaklaşımı
 • Mentorlüğün Mentee ve Kuruma Faydaları
 • Kariyer Gelişim Sürecinde Mentorlük
 • Mentorlükte Kontrol ve Yönlendirme

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 2 gündür.

Maksimum Katılımcı Sayısı

Eğitimin etkili ve verimli olabilmesi için optimum sayıda katılımcı ile yapılmalıdır. Mentorlük eğitimi için optimum katılımcı sayısı 10’dur.

 

 • Eğitim sonunda katılımcılara “Gelişim Aksiyon Planı” hazırlıyor ve veriyor,
 • Mentor ve Mentee’lere Öğrenme Tarzı ölçeği ve kişilik envanteri uygulayarak öğrenme tarzları ve öğretme sürecini kişiye göre uyarlamalarına katkı sağlıyor,
 • Eğitimi takip eden 15 gün içerisinde yazılı geribildirim veriyor,
 • Katılımcılara konu ile ilgili makale ve dokümanlar gönderiyor,

Böylelikle eğitimin kalıcı olmasına ve davranışa dönüşmesine katkı sağlıyoruz.