PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Ölçme ve değerlendirme eğitimin önemli bir parçasıdır. Eğitimin amacı katılımcılara bilimsel normlara uygun, ayrt edici soru hazırlama, bu sorulardan tekniğine uygun, geçerliği ve güvenirliği yüksek testler oluşturma becerisini kazandırmaktır.

 

Bölüm 1 (1. Gün)

 • Soru Tipleri
 • Ölçek Tipleri
 • Ayırt edici soruların özellikleri
 • Sorularda bütünlük
 • Sorularda İlgililik
 • Soru hazırlarken yapılan yanlışlar
 • Soru Hazırlama Uygulaması

Bölüm 2 (2. Gün)

 • Test türleri
 • Bilimsel normlara sahip testlerin özellikleri
 • Test hazırlama teknikleri
 • Testlerin kontrolünde kullanılan bilimsel analizler
 • Test Hazırlama Uygulaması

 

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 2 gündür.

 

Katılımcı Profili Ve Sayısı

Eğitim insan kaynakları uzmanları, ölçme değerlendirme uzmanları ve eğitmenler içindir.
Eğitimin etkili ve verimli olabilmesi için optimum sayıda katılımcı ile yapılmalıdır. Bu eğitim için optimum katılımcı sayısı 14’tür.