PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

PİK-MY (Mavi Yaka Kişilik Eğilimleri Ölçeği) mavi yakalı personelin değerlendirilmesi için özel olarak hazırlanmış bir envanterdir. Envanter mavi yakalılar için kritik kişilik özelliklerini ve erdemleri vermektedir.

 


 

Kişilik Boyutları

  • Özdenetim
  • Kurallara Uyma
  • Kişisel Uyum
  • Risk Alma
  • Sosyallik

Değer Boyutları

  • Dürüstlük
  • İşi Sahiplenme

Envanter raporu 3 bölümden oluşmaktadır.

  1. Kişilik Özellikleri
  2. Değerler
  3. Mülakatta Kullanılacak Sorular

108 sorudan oluşan envanterin uygulama süresi 20 dakikadır.