PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

"Tüm iyi şeyler olumlu bir hamle ile başlar"

Sürdürülebilir performans, kişisel verimlilik ve rekabet avantajı elde etmenin yolu doğru kişiyi işe almaktan ve bireyleri işlerle doğru eşleştirmekten geçer.

Amacımız kurumunuzun beklentilerine, pozisyonun ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine en uygun kişiyi, uygun metodlarla objektif bir biçimde değerlendirmektir.