PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Soyut analiz yeteneği, kültürden ve sözel sayısal verilerden bağımsız bir testtir ve genel yeteneğin bir boyutudur. Soyut ilişkiler kurabilme, kavrama, 3 boyutlu düşünebilme yani bireyin soyutlama yeteneğini ölçmektedir. Özellikle zihinde canlandırma, kurgulama ve tasarım gerektiren alanlarda çalışan kişilerin iş performanslarını öngörme de güçlü bir araçtır.

 


 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Test tek boyuttan oluşmaktadır
Soru Sayısı 40 soru
Süre 25 dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Tasarım, yazılım, analist, bilgi işlem uzmanı, mühendislik gibi pozisyonlarda kullanılmaktadır