PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Fizik ve mekanik kuralları anlama, alet veya makinelerin parçaları arasındaki ilişkiyi kurma, aletlerin işleyişindeki temel ilkeleri kavrama yeteneği üretimde çalışan mavi yakalıların sahip olması gereken bir yetenektir. Mekanik yetenek becerisine sahip kişiler mekanik problemleri çözmede pratik zekalarını daha iyi kullanabilmektedir. Mekanik yetenek ile teknik alanlardaki iş başarısı arasında çok yüksek korelasyon vardır.

 


 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Testin alt boyutları bulunmamaktadır.
Soru Sayısı 30 soru
Süre 10 dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Teknik ve mekanik işlerde çalışan mavi yaka işçi ve teknisyenler