PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Aritmetik testi daha temel işlemler yapan, muhasebe, gişe, kasiyer gibi sayılar işlemlerin önemli olduğu pozisyonlar için geliştirilmiştir. Sayısal işlemleri doğru ve hızlı yapabilme yeteneğini değerlendirmektedir.

 


 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Test tek boyuttan oluşmaktadır
Soru Sayısı 50 soru
Süre 8 dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Sayısal işlem para tahsilatı yapan tüm pozisyonlar. (Muhasebe elemanı, işe elemanı, tahsildar vb.)