PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Sözel ve sayısal dikkat testi bireyin, sözel ve sayısal verileri hızlı ve doğru kontrol yeteneğini değerlendirmektedir.

 


 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Test tek boyuttan oluşmaktadır
Soru Sayısı 50 soru
Süre 8 dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Kayıt tutma, veri kontrolü yapan tüm pozisyonlar