PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Eleştirel düşünme, düşünme yetisinin en üst basamağıdır.  Bu beceri sayesinde kişi farklı bilgileri ve argümanları kullanarak sonuca ulaşabilmektedir. Bu test özellikle strateji belirleme, uzun vadeli stratejik planlar oluşturacak kişiler için kullanılmaktadır.

Eleştirel düşünme yetisine sahip bireylerin aşağıdaki eğilimlere sahip olmaları beklenir.

  • Alternatif varsayımları, açıklamaları, sonuçları, planları, kaynakları vb. araştırmaya eğilimli ve açık olma
  • Herhangi durumu, ulaşılabilen bilgiler doğrultusunda doğrulama.
  • Başkaları tarafından bilgilendirilmeye açık olma
  • Başkalarının görüşlerini ciddiye alma
  • Bir durumun gerektirdiği kesinliği araştırarak, söylenilenlerin, yazılanların ya da ilişkilendirilenlerin kastedilen anlamları konusunda açık olma.
  • Soruyu ya da sonucu belirleme ve destekleme
  • Sonuçları araştırma ve sunma
  • Durumu bir bütün olarak göz önüne alma

Eleştirel düşünme testi 1990 yılında Amerikan felsefe derneği tarafından hazırlanan Califronia Eleştirel Düşünme ölçek ve boyutları baz alınarak geliştirilmiştir. Testte sorulan sorular adayın metin,grafik, veya resimlerde sunulan bilgileri analiz etmesini ve yorumlamasını talep etmekle beraber adayların doğru mantıksal çıkarımlarda bulunmalarını, bu çıkarımları değerlendirmelerini, çıkarımlar arasındaki güçlü veya zayıf nedenleri ortaya koymalarını beklemektedir.

 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Bilgiyi hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme
Soru Sayısı 40 soru
Süre 35 dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Yönetici ve yönetici adayları