PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Yönetici pozisyonları için kritik olan analiz, rapor okuma, verileri değerlendirme ve öngörüde bulunma gibi yetenekleri ölçmektedir.  Testteki sözel ifadeler ve sayısal göstergeler, sektöre, firmaya ve kurumun kullandığı raporlama araçlarına göre hazırlanmaktadır.  Aday daha işe başlamadan önce işte karşılaşacağı verilerle test edildiğinden performans öngörüsü oldukça yüksektir.

 


 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Sözel Analiz, Sayısal Analiz
Soru Sayısı 25 Sözel Analiz, 25 Sayısal Analiz
Süre Sözel Analiz 15 dk, Sayısal Analiz 20 dk
Kullanıldığı Pozisyonlar Yönetici ve yönetici adayları