PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Genel yetenek becerisi temelde, zihninsel düşünme ve karar verme hızı ile problem çözme yeteneğidir. Sözel muhakeme ve kavramlar arasında ilişki kurma, sayısal ilişkileri kavrama, sayısal işlemler, problem çözme, mantık ve şekilsel algılama sorularından oluşmaktadır.

Bu tip yetenekler çalışanların yakından denetlenip ölçülemeyeceği pozisyonlar için gereklidir. Bu pozisyonlardaki yetenekleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz :

  • Sözel analiz yapabilme, kavramları anlama, aralarında ilişki kurma,bu ilişkileri analiz edebilme becerisi gerektiren işler
  • Sayısal analiz yapabime, sayısal kavramları ve bu kavramlardan doğan ilişkileri anlama ve matematiksel işlemleri gerçekleştirebilmeyi gerektiren işler
  • Küçük parçalardan hareket ederek resmin büyüğünü görebilme yeteneği gerektiren işler
  • Mantıksal çıkarımlar yaparak problem çözme becerisi gerektiren işler

 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Soyut Kavrama
Soru Sayısı 45 Soru
Süre 18 Dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Maviyaka ve Beyazyaka'nın tüm pozisyonlarında kullanılmaktadır. Testin genel yetenek skorunun yanında alt boyutlarınında puanları verilmektedir.