PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Adayın verileri ve sözel ifadeleri anlama, yorumlama ve bunlardan yola çıkarak kompozisyon tarzında rapor hazırlama yeteneğini ölçen bir testtir.

Testin sonuçları uzman ekibimiz tarafından elle değerlendirilmektedir. Değerlendirme kriterleri yazım kurallarına uyma, okuduğunu anlama, anladığını ifade etme, verilerden sonuçlar çıkarma ve yazıya dökme, imla ve kompozisyon kurallarına uymadır.

Kurumların kendi yaptıkları kompozisyon sınavları da uzman ekibimiz tarafından değerlendirilebilmektedir.

 


 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Okuduğunu Anlama, Anladığını Yazabilme, İmla, Yazım Kuralları
Soru Sayısı Testte 2 adet konu bulunmaktadır.
Süre 20 dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Raporlama yapan tüm pozisyonlar. (Örneğin teftiş, denetçi, mali müşavir)