PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Dilin doğru kullanımı ve dilbilgisine hakimiyet etkili yazılı ve sözlü iletişimin temelini oluşturur. Özellikle hakla ilişkiler ve raporlama yapan pozisyonlar için dilin doğru kullanımı çok önemlidir. Bu pozisyonlara hakla ilişkiler, müşteri temsilcisi, teftiş, denetim örnek verilebilir.


 

 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Testin alt boyutu bulunmamaktadır.
Soru Sayısı 60 Soru
Süre 40 Dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Yazışma, raporlama ve değerlendirme ve sözel iletişimin yoğun olduğu tüm pozisyonlar.