PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Adayın teknik bilgisini değerlendirme de ve pozisyona olan ilgisini ölçmede kullanılan güçlü bir araçtır. Adayın alan bilgisi, işine olan ilgisi, güncel gelişmeleri takip etmesi işteki başarısında önemli bir etkendir. Sektör ve alan hakkında gündemi takip eden ve belli bir bilgi birikimi olan adayların oryantasyon süreleri daha kısa ve verimli geçmektedir.

Testin teftiş, pazarlama, gişe elemanı, finans uzmanı ve MT pozisyonları için farklı formları bulunmaktadır. 

 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Güncel alan konuları, ekonomi, finans, bankacılık, mevzuat ve yasal düzenlemeler, alanla ilgili ulusal ve uluslar arası politik gelişmeler.
Soru Sayısı 45 Soru
Süre 15 Dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Bankacılık ve finans sektöründeki tüm pozisyonlar için uygulanabilir.