PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Bireyin muhasebe ve mali analiz bilgi seviyesini ölçen bir testtir. Testte ayrıca alanla ilgili üncel konular ile ilgili sorularda bulunmaktadır. Bu sorular adayın mevzuat ve diğer konularda değişiklikleri takip edip etmediğini ölçmektedir. Testin farklı seviyelerde 2 farklı formu bulunmaktadır.


 

 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Testin alt boyutu bulunmamaktadır.
Soru Sayısı 45 Soru
Süre 20 Dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Muhasebecilik Pozisyonları