PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Perakende sektörü hakkındaki teorik bilgi, genel kültür, teknoloji ve yenilikler ile muhasebe ve yasal düzenlemeler hakkındaki bilgi sorularının yanında, mağaza yönetimi konusunda örnek olay soruları yer almaktadır. Bu test mağaza yönetimi konusunda sorumluluk taşıyan personelin teknik altyapısı hakkında bilgi edinilmesini amaçlar.


 

 

Yapısal Özellikler

Testin Boyutları Testin alt boyutu bulunmamaktadır.
Soru Sayısı 40 Soru
Süre 30 Dakika
Kullanıldığı Pozisyonlar Perakendecilik ve mağazacılık sektöründeki yönetici ve yönetici adayları.